+355672040660 Kthesa e kamzes, Garden city, kulla 1 Mon - Sat 8.00 - 18.00. Sunday CLOSED

Burimet njerëzore në një kompani: 5 këshilla për të koordinuar departamentin

Përtej mjeteve specifike, ne nuk mund të mos përmendim një seri këshilla të përgjithshme për të përmirësuar koordinimin e burimeve njerëzore në një kompani.

1. Matni rezultatet e veprimeve tuaja

Vendosja e afateve dhe analizimi i rezultateve të veprimeve tona janë thelbësore për të ditur cilat janë pikat e dobëta dhe të forta të zonës së Burimeve Njerëzore në një kompani. Kjo do të na lejojë të kursejmë kohë, para dhe të parandalojmë krizat që vijnë nga marrja e vazhdueshme e vendimeve.

Konkretisht, duhet të masim proceset kritike për zhvillimin dhe suksesin e kompanisë: siç janë proceset e përzgjedhjes, rekrutimit dhe suksesin e tyre, koston e përfshirë, cilësinë e marrjes në punë, kohën e caktuar dhe kështu me radhë. Është gjithashtu i përshtatshëm për të analizuar proceset që kanë nevojë për një investim më të lartë se pjesa tjetër.

2. Struktoni mirë departamentin e HR

Strukturimi i departamentit të burimeve njerëzore në një kompani dhe organizimi i proceseve të burimeve njerëzore do të jetë thelbësore për të garantuar suksesin e këtij departamenti. Për ta bërë këtë, ne duhet të përcaktojmë se kush është përgjegjës dhe si funksionon secili.

Bëhet fjalë për zbulimin e mangësive dhe madje edhe nëse ka dublikime, personel të tepërt dhe madje edhe nëse kostoja e departamentit është në përputhje me rezultatet dhe performancën e kompanisë.

3. Investoni për teknologjinë

Për zbatimin e teknologjive të përmendura dhe për softuerin e Burimeve Njerëzore, sepse ato do t’ju lejojnë të drejtoni një mori procesesh. Ai është gjithashtu i angazhuar për aftësitë dixhitale të anëtarëve të departamentit dhe për përfshirjen e profileve në zhvillim në këtë sektor, siç janë ekspertët në gamifikim, Big Data, etj.

4. Jepini rendësi të vecantë mentorimit

Sistemet e mentorimit konsistojnë në zbatimin e programeve të mentorimit në mënyrë që një mentor ose punëtor më me përvojë të veprojë si “mësues” i një punonjësi tjetër. Është një mjet shumë i dobishëm që favorizon transmetimin e njohurive dhe ruajtjen e talentit.

5. Drejtoni, mos urdhëroni

Kur flasim për udhëheqje, i referohemi aftësisë së individit për të zhvilluar potencialin dhe për të rritur një ekip njerëzish nën komandën e tij. Diçka që do të varet kryesisht nga aftësitë tuaja sociale – motivimi, komunikimi, etj.

Sidoqoftë, ka stile të ndryshme të udhëheqjes, nga një më shumë autoritare në tjetrën më shumë pjesëmarrëse, këshilluese dhe të tjerët. Ideja është që ta adaptoni atë me ekipin e njerëzve me të cilët punoni.

Leave a Reply

Required fields are marked *