+355672040660 Kthesa e kamzes, Garden city, kulla 1 Mon - Sat 8.00 - 18.00. Sunday CLOSED

5 hapa për të arritur suksesin në punën në ekip

Brenda çdo kompanie ose organizate është shumë e rendësishme të punosh si ekip. Ky është faktori përcaktues që një projekt të jetë i suksesshëm ose jo.

Në një kompani ose grup pune, fakti që anëtarët e saj mund të krijojnë kontakte është një shenjë e mirë që kontribuon në lindjen e ideve të reja.

Krijimtaria lind nga bashkimi i ideve që përplasen me njëra-tjetrën, që ushqehen, korrigjohen dhe zhvillohen. Sa më e ndërlidhur është një shoqëri, aq më shumë mundësi ka që të lindin ide të reja.

Vendosni në praktikë pesë këshillat e mëposhtme për të promovuar punën në ekip. Nuk është e lehtë, askush nuk tha që ishte, por as nuk është një detyrë e pamundur. Duhet kohë, motivim dhe rregulla të qarta, në mënyrë që secili anëtar të dijë se ku po qëndron dhe ku të shkojë.

Ndjekja e qëllimeve të përbashkëta.

 Kurrë mos harroni se kur punoni si ekip njerëzit e përfshirë duhet të ndjekin një qëllim, ky është motivi kryesor që e shtyn secilin person të shfrytëzojë aftësitë e tij në maksimum.

Mësoni të dëgjoni.

 Duhet të merrni parasysh që ka shumë të ngjarë që njerëzit në ekipin tuaj të mos pajtohen me asnjë nga idetë tuaja. Ju duhet të mësoni të dëgjoni dhe vlerësoni pikëpamjet e ndryshme në mënyrë që në fund të fundit, të merret vendimi që favorizon më së miri ekipin, edhe nëse kjo përfshin zhvillimin e një ideje që nuk është e juaja.

Harroni protagonizmat.

Eshtë e rëndësishme të mbani mend se kur punoni si ekip nuk ka protagonist. Puna është për të gjithë njerëzit, edhe nëse janë nga fusha të ndryshme dhe nuk kalojnë të njëjtën kohë në aktivitetet e tyre përkatëse. Asnjëherë nuk do të jetë punë e një personi më e rëndësishme se ajo e një personi tjetër.

Komunikimi pohues.

 Komunikimi gjithmonë do të jetë një çelës i rëndësishëm në çdo aktivitet që kryhet. Komunikimi i mirë ndihmon në zvogëlimin e gabimeve dhe krijimin e strategjive të reja. Pasja e një fluksi efektiv informacioni do të krijojë besim dhe mbështetje më të madhe midis anëtarëve të ekipit, duke arritur kështu të gjitha objektivat.

Kontrolloni emocionet tuaja.

 E di, është e vështirë. Truri ynë limbik ekspozon ndjenjat dhe emocionet.Do të ketë raste që do të jeni shoqërues të njerëzve që nuk ju pëlqejnë; kjo është shumë e zakonshme. Ju duhet të jeni në gjendje t’i lini mënjanë gjykimet dhe ndjenjat tuaja në mënyrë që të punoni si ekip. Ka gjëra që nuk mund t’i ndryshosh por mund të fuqizosh veten duke ndryshuar marrëdhëniet me atë person për të përmbushur objektivat e ekipit. Shndërroni atë emocion në motivim për të punuar në një grup.

Në një ekip, konfliktet janë të pashmangshme … në të vërtetë, një shumëllojshmëri idesh dhe qasjesh janë të nevojshme për të arritur zgjidhje sinergjike. Këto janë përbërësit për konfliktin.

Leave a Reply

Required fields are marked *